Difference between revisions of "Tōng-bu̍t"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
m (Ianpit moved page 動物 to Tōng-bu̍t over redirect)
Line 1: Line 1:
 +
{{#subtitle:動物}}
 
'''動物''' sī [[多細胞]] [[chiaⁿ-hu̍t]] (''eukaryotic'') ê 活物 chi̍t 類; kah 當中 lēng-gōa nn̄g 類 [[食物]] kap [[菇類]] (''fungi'') bô kâng, 動物 ū 發展 [[筋肉]], só͘-tì ū ke khah 發達 ê sóa-tāng 能力.
 
'''動物''' sī [[多細胞]] [[chiaⁿ-hu̍t]] (''eukaryotic'') ê 活物 chi̍t 類; kah 當中 lēng-gōa nn̄g 類 [[食物]] kap [[菇類]] (''fungi'') bô kâng, 動物 ū 發展 [[筋肉]], só͘-tì ū ke khah 發達 ê sóa-tāng 能力.
  

Revision as of 2021 nî 10 goe̍h 11 ji̍t, 02:36

{{#subtitle:動物}} 動物多細胞 chiaⁿ-hu̍t (eukaryotic) ê 活物 chi̍t 類; kah 當中 lēng-gōa nn̄g 類 食物 kap 菇類 (fungi) bô kâng, 動物 ū 發展 筋肉, só͘-tì ū ke khah 發達 ê sóa-tāng 能力.

Chham-chiàu