Difference between revisions of "Template:Thâu-ia̍h/Ōe-tô͘ kap siá-chin"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<gallery mode="packed">
[[File:Moon LRO.jpg|320px|center]]
Sun SDO-HMI visible light 2011-06-07.jpg|[[Ji̍t-thâu]]
 
MOC2-310, 18 April 2002.jpg|[[Hóe-chheⁿ]]
'''[[Goe̍h-niû]]''', sī Tē-kiû ûi-it ê thian-jiân ōe-chheⁿ. Nā tùi Tē-kiû khòaⁿ khì, Goe̍h-niû éng-éng lóng sī kâng chi̍t pêng, che sī in-ūi Goe̍h-niû chū-choán kap i kho͘ Tē-kiû tńg-se̍h ê so̍k-tō͘ sio-siâng.  
Epic 1b 20200324003633.jpg|[[Tē-kiû]]
TaiwanRelief.png|[[Tâi-oân]] ê -hêng
Demo-2 Launch.jpg|[[SpaceX]] ê [[Crew Dragon Demo-2]]
Moon LRO.jpg|[[Goe̍h-niû]]
Apoll 11 Neil Armstrong.jpg |[[Neil Armstrong]] kap [[Apollo 11]]
PIA23791 Venus from Mariner 10 (newly processed).jpg|[[Kim-chheⁿ]]
</gallery>


<div style="text-align: right">[[Special:ImageList|'''Khòaⁿ choân-pō͘...''']]</div>
<div style="text-align: right">[[Special:ImageList|'''Khòaⁿ choân-pō͘...''']]</div>

Latest revision as of 2021 nî 1 goe̍h 29 ji̍t, 09:54

Moon LRO.jpg

Goe̍h-niû, sī Tē-kiû ûi-it ê thian-jiân ōe-chheⁿ. Nā tùi Tē-kiû khòaⁿ khì, Goe̍h-niû éng-éng lóng sī kâng chi̍t pêng, che sī in-ūi Goe̍h-niû chū-choán kap i kho͘ Tē-kiû tńg-se̍h ê so̍k-tō͘ sio-siâng.

Khòaⁿ choân-pō͘...