Ò-tāi-lī-a

From Tâi-oân-pit
(Tùi Ò-tōa-lī-a choán--lâi)
Jump to navigation Jump to search

Ò-tāi-lī-a (Eng-gí: Australia), phó͘-thong kóng Ò-chiu, mā ū kóng O-sú-to-lá-lí-ah, sī sè-kài tāi-chiu chi it, tī tang-tiong sǹg siōng sè-tè, só͘-chāi tī Lâm-poàn-kiû Thài-pêng-iûⁿ kap Ìn-tō͘-iûⁿ tiong-ng. Ò-chiu koh sī chi̍t-ê kok-ka, chèng-sek hō chò Ò-tāi-lī-a Kiōng-êng-kok (Commonwealth of Australia), siú-to͘ tī teh Canberra, tiàm tī Sydney kap Melbourne nn̄g ê tōa siâⁿ tiong-kan.

Ò-tōa-lī-a sī kiâⁿ liân-pang-sek chèng-hú, tang-tiong ê pang-hūn ū New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia, kap Tasmania.

Chham-chiàu