Bu̍t-lí

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Bu̍t-lí, ia̍h sī kóng bu̍t-lí-ha̍k, sī káng-kiù bu̍t-chit kiam ú-tiū tang-tiong kiat-sêng ki-chhó͘ chi kan kau-sia̍p ê ha̍k-būn.

Chham-chiàu