Chú-āu

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Chú-āu iā sī Chú-hō͘[1] (La-tin-bûn: anno Domini) tō sī 西歷 kí-goân. Sè-sio̍k ê kóng-hoat ū Kong-goân, Se-goân téng-téng. Chit-ê kì-nî-hoat tāi-seng sī tòa tī I-tá-li-a ê Suh-kí-thái (Scythian) lâng Dionysius Exiguus lâi chhòng-siat.

Chham-chiàu

  1. 主後. 台日大詞典.