Chúi-chheⁿ

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Bí-kok thài-khong ki-koan NASA ê MESSENGER thài-khong-chûn hip ê Chúi-chheⁿ siōng.

Chúi-chheⁿThài-iông-hē ê he̍k-chheⁿ tang-tiong óa Ji̍t-thâu siōng kīn ê chi̍t lia̍p. Chiàu chhùn-chhioh kap chit-liōng lóng pâi tē-peh tōa.

Chham-chiàu