Chhì-jù

From Tâi-oân-pit
(Tùi Chhì-juh choán--lâi)

Chhì-jù, leng kian tàng sán-seng ê pòaⁿ kò͘-thé si̍t-phín. Leng nā khǹg hō͘ kian-tàng, pìⁿ sng gêng-ni (curd), pàng chhut liû chit ê leng-chheng (whey), só͘ chhun ê pòaⁿ kò͘-thé gêng-ni tō sī chhiⁿ chhì-jù.

Chham-chiàu