Isaac Newton

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Isaac Newton(Ái-sak Niú-tǹg), tàu hâm-thâu hō Sir() Isaac Newton (1642 nî 12 goe̍h 25 chhut-sì, 1727 nî 3 goe̍h 20 kòe-sin[chù 1]), sī Eng-lân ê bu̍t-lí-ka kiam sò͘-ha̍k-ka, sī 17 sè-kí Kho-ha̍k Kek-bēng ê sian-chìn jîn-bu̍t. Tī kng-ha̍k ê hong-bīn i hoat-kiàn pe̍h-kng png chhut sek-tī ê sèng-chit. Tī le̍k-ha̍k i hoat-tián saⁿ tiâu ūn-tōng lu̍t, kàu-bóe ín-chhōa chhut bān-iú tāng-le̍k ê lu̍t-hoat. Tī sò͘-ha̍k i sī bû-hān-sió bî-chek-hun (infinitesimal calculus) ê khai-ki-chó͘. Chū-jiân Tiat-ha̍k ê Sò͘-ha̍k Goân-lí (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica) sī Newton tek-pia̍t chhut-miâ ê tù-chok.

Chù-kái

  1. Chiàu sin le̍k sī 1643 nî 1 goe̍h 4 hō seⁿ, 1727 nî 3 goe̍h 31 sí

Chham-chiàu