Liāu-lí

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Liāu-lí sī chi̍t thò chia̍h-si̍t kiam chú-chia̍h ê khang-khòe kap chhiú-lō͘. Chèng tē-hng kap jîn-kûn tiāⁿ ū in chāi-lâi ê liāu-lí thoân-thóng.

Koan-liân

Chham-chiàu

  • "Cuisine". Encyclopædia Britannica.