Phêⁿ Bêng-bín

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Phêⁿ Bêng-bín (彭明敏), 1923 nî 8 goe̍h 15 chhut-sì, 2022 nî 4 goe̍h chhe 8 kòe-sin, sī Tâi-oân ê hoat-ha̍k-ka, chèng-tī-ka. I sī Tâi-oân to̍k-li̍p ūn-tōng ê tāi-piáu jîn-bu̍t, 1964 nî kap Siā Chhong-bín, Gūi Têng-tiâu 做伙 發表 Tâi-oân Chū-kiù Ūn-tōng Soan-giân.

Bāng-liān