Sé-hîm

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Sé-hîm sī siùⁿ Procyon(Phu-ló-siòng) hē ê chhī-leng-lūi tōng-bu̍t, ū hun chhit chéng. Siōng kài chhut-miâ ê Pak Bí sé-hîm (Procyon lotor), sī tòa tī Ka-ná-tah kap Bí-kok, khì kàu Lâm Bí-chiu pak-pō͘ mā ū; koh hō͘ lâng chhōa ji̍p A-chiu kap Au-chiu, hiān-chú-sî mā seⁿ-thòaⁿ tī hit-tah.

Chham-chiàu