Sok-ka

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Sok-katiông-ha̍p châi-liāu, it-poaⁿ ū thang tī jia̍t kap ap-le̍k tang-tiong chù-chō ia̍h chiâⁿ-hêng ê sèng-chit.

Chham-chiàu