Tâi-oân lâng

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Tâi-oân lâng ā-sī Tâi-oân cho̍k, Tâi-oân ê tē-it tōa cho̍k, sī le̍k-sú hoat-tián sán-seng chhut-lâi, kóng Tâi-oân-ōe ê jîn kûn.

Chham-chiàu