TJ Tâi-gí Pe̍h-ōe Sió Sû-tián

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

TJ Tâi-gí Pe̍h-ōe Sió Sû-tián sī giân-gí-ha̍k-chiá Tiuⁿ Jū-hông sian-siⁿ 編 ê Tâi-gí sû-tián, 亞細亞國際傳播社 tī 2009 nî 9 goe̍h 出版. Pún tián lāi-bīn gí-sû ê ké-soeh sī ēng Tiong-bûn teh kì.