Thó͘-nî-kî

From Tâi-oân-pit
Chheⁿ-sek sī Thó͘-nî-kî ê thó͘-tē.

Thó͘-nî-kî[1], ia̍h sī kóng Thó͘-kok, sī tùi A-sè-a hâⁿ kòe Au-lô-pa ê kok, giap tī Tē-tiong-hái kap O͘-hái tiong-ng.

Chham-chiàu

  1. Ko Kim-seng. "Kéng-kàu ê Chio̍h-pi." Tâi-oân Kàu-hōe-pò, 383 hō, 1917 nî 2 goe̍h.