Difference between revisions of "A-chiu"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "'''A-sè-a''', phó͘-thong kóng '''A-chiu''', sī kong-tēng ê sè-kài tāi-chiu chi it. Category:A-sè-a")
 
m (A-lú-mih moved page A-sè-a to A-chiu over redirect)
 
(No difference)

Latest revision as of 2019 nî 10 goe̍h 29 ji̍t, 15:15

A-sè-a, phó͘-thong kóng A-chiu, sī kong-tēng ê sè-kài tāi-chiu chi it.