Difference between revisions of "Bí-kok"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
'''Bí-kok''', chèng-sek hō '''A-bí-lī-ka Ha̍p-chiòng-kok''' ([[Eng-gí]]: ''United States of America''), sī [[Pak Bí-chiu]] ê kok-ka. In sī 50 chiu (''state'') liân-ha̍p ê liân-pang kiōng-hô-kok, tang-tiong 48 chiu tiàm tī Pak Bí tāi-lio̍k tiong-ng ê só͘-chāi, koh ū [[Alaska]] tī tāi-lio̍k sai-pak, kiam kûn-tó [[Hawaii]] tī [[Thài-pêng-iûⁿ]] tiong-ng.
+
'''Bí-kok''', chèng-sek hō '''A-bí-lī-ka Liân-ha̍p Chiòng-kok''' ([[Eng-gí]]: ''United States of America''), sī [[Pak Bí-chiu]] ê kok-ka. In sī 50 chiu (''state'') liân-ha̍p ê liân-pang kiōng-hô-kok, tang-tiong 48 chiu tiàm tī Pak Bí tāi-lio̍k tiong-ng ê só͘-chāi, koh ū [[Alaska]] tī tāi-lio̍k sai-pak, kiam kûn-tó [[Hawaii]] tī [[Thài-pêng-iûⁿ]] tiong-ng.
  
 
== Chham-chiàu ==
 
== Chham-chiàu ==

Revision as of 2021 nî 1 goe̍h 29 ji̍t, 07:52

Bí-kok, chèng-sek hō A-bí-lī-ka Liân-ha̍p Chiòng-kok (Eng-gí: United States of America), sī Pak Bí-chiu ê kok-ka. In sī 50 chiu (state) liân-ha̍p ê liân-pang kiōng-hô-kok, tang-tiong 48 chiu tiàm tī Pak Bí tāi-lio̍k tiong-ng ê só͘-chāi, koh ū Alaska tī tāi-lio̍k sai-pak, kiam kûn-tó HawaiiThài-pêng-iûⁿ tiong-ng.

Chham-chiàu

Liân-kiat