Category:Tâi-bûn

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 7 goe̍h 3 ji̍t, 02:55 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)

Sio̍k pō͘-lūi "Tâi-bûn" ê phè-jih

Ē-kha ê 5 phè-jih sī pun tī pún pō͘-lūi, lóng-chóng ū 5 tiuⁿ.