Category:Tōng-bu̍t

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 10 goe̍h 26 ji̍t, 06:18 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Ianpit moved page Category:動物 to Category:Tōng-bu̍t over redirect)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ē-pō͘-lūi

Pún pō͘-lūi ta ū ē-té ê ē-pō͘-lūi.

Sio̍k pō͘-lūi "Tōng-bu̍t" ê phè-jih

Ē-kha ê 2 phè-jih sī pun tī pún pō͘-lūi, lóng-chóng ū 2 tiuⁿ.