Chúi-sò͘

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2019 nî 9 goe̍h 8 ji̍t, 12:54 by A-lú-mih (talk | contribs) (→‎Liân-kiat)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Chúi-sò͘ (Eng-gí: hydrogen), hû-hō H, sī chi̍t khoán bû-sek bô-khì-bī ê khì-thé hòa-ha̍k goân-sò͘. Che sī ú-tiū tang-tiong siōng khin kiam siōng hong-hù ê goân-sò͘. Tī chúi kap só͘-ū ê iú-ki hòa-ha̍p-bu̍t lóng hâm chit hō chúi-sò͘.

Chham-chiàu

  • John Daintith, pian. (2008). "hydrogen". Oxford Dictionary of Chemistry (6 pán.). Oxford University Press. ISBN 9780199204632.

Liân-kiat