Difference between revisions of "Tâi-oân"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
'''Tâi-oân''' sī [[A-chiu]] tang-pêng, óa tī [[Thài-pêng-iûⁿ]] sai-kîⁿ ê chi̍t kûn tó-sū. Chiàu chi̍t khoán tēng-gī sī hâm [[Tâi-oân-tó]], [[Hóe-sio-tó]], [[Âng-thâu-sū]], kiam in hū-kīn sió-tó, koh ū [[Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó]].
+
'''Tâi-oân''' sī [[A-chiu]] tang-pêng, óa tī [[Thài-pêng-iûⁿ]] sai-kîⁿ ê chi̍t ê chèng-tī si̍t-thé, hâm [[Tâi-oân-tó]], [[Hóe-sio-tó]], [[Âng-thâu-sū]], kiam in hū-kīn sió-tó, koh ū [[Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó]].
  
== Hoān-ûi ==
+
== -==
 
Thong-sio̍k "Tâi-oân" ū-sî piáu-sī kui-ê hiān-chú-sî hō͘ siat tī Tâi-oân ê [[Tiong-hoa Bîn-kok]] chèng-hú só͘ chiàm ê só͘-chāi. Chóng-sī che tang-tiong [[Kim-mn̂g]] kap [[Má-chó͘]] sio̍k Tiong-kok ê chi̍t pō͘-hūn, chia nn̄g ūi tī kok-chè-hoat ê lí-lō͘ tang-tiong kap Tâi-oân sī pun-khui ê si̍t-thé.
 
Thong-sio̍k "Tâi-oân" ū-sî piáu-sī kui-ê hiān-chú-sî hō͘ siat tī Tâi-oân ê [[Tiong-hoa Bîn-kok]] chèng-hú só͘ chiàm ê só͘-chāi. Chóng-sī che tang-tiong [[Kim-mn̂g]] kap [[Má-chó͘]] sio̍k Tiong-kok ê chi̍t pō͘-hūn, chia nn̄g ūi tī kok-chè-hoat ê lí-lō͘ tang-tiong kap Tâi-oân sī pun-khui ê si̍t-thé.
  
== Tē-lí ==
 
 
Tâi-oân tē-lí ē-tàng tāi-khài hun tang-sai nn̄g pêng. Óa tang-pêng tōa-pō͘-hūn sī soaⁿ-tē, chiàm chha-put-to 3 hun chi 2 ê thó͘-tē. [[Gio̍k-san]] ê soaⁿ-chiam sī Tâi-oân siōng-koân-tiám, tùi hái-pêng-bīn sǹg khí ū 3,952 kong-chhiò koân. Nā Tâi-oân se-pō͘ khah chē pêⁿ-po͘, chiàm 90 pha-sén ê jîn-kháu.
 
Tâi-oân tē-lí ē-tàng tāi-khài hun tang-sai nn̄g pêng. Óa tang-pêng tōa-pō͘-hūn sī soaⁿ-tē, chiàm chha-put-to 3 hun chi 2 ê thó͘-tē. [[Gio̍k-san]] ê soaⁿ-chiam sī Tâi-oân siōng-koân-tiám, tùi hái-pêng-bīn sǹg khí ū 3,952 kong-chhiò koân. Nā Tâi-oân se-pō͘ khah chē pêⁿ-po͘, chiàm 90 pha-sén ê jîn-kháu.
 +
 +
== Le̍k-sú ==
 +
Tùi khó-kó͘ chèng-kù thang chai-iáⁿ chêng [[Kū-chio̍h-khì Sî-tāi]], tāi-iok 15,000 tang chêng, Tâi-oân chit só͘-chāi to̍h ū lâng khiā-khí. Chiàu giân-gí-ha̍k ê hun-sek, mā ū thui-lūn kóng [[Chú-chêng]] 2000 nî chìn-chêng siōng-chá ê [[Lâm-tó-hē]] jîn-kûn í-keng tī leh Tâi-oân.
  
 
== Chham-chiàu ==
 
== Chham-chiàu ==
* Lung-chu Chen (2016). ''The U.S.-Taiwan-China Relationship in International Law and Policy''. Oxford University Press.
+
* Lung-chu Chen (2016). [https://books.google.com/books?id=vNYdDAAAQBAJ ''The U.S.-Taiwan-China Relationship in International Law and Policy'']. Oxford University Press.
  
 
[[Category:Tâi-oân]]
 
[[Category:Tâi-oân]]

Revision as of 2020 nî 3 goe̍h 30 ji̍t, 16:31

Tâi-oânA-chiu tang-pêng, óa tī Thài-pêng-iûⁿ sai-kîⁿ ê chi̍t ê chèng-tī si̍t-thé, hâm Tâi-oân-tó, Hóe-sio-tó, Âng-thâu-sū, kiam in hū-kīn sió-tó, koh ū Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó.

Tē-lí

Thong-sio̍k "Tâi-oân" ū-sî piáu-sī kui-ê hiān-chú-sî hō͘ siat tī Tâi-oân ê Tiong-hoa Bîn-kok chèng-hú só͘ chiàm ê só͘-chāi. Chóng-sī che tang-tiong Kim-mn̂g kap Má-chó͘ sio̍k Tiong-kok ê chi̍t pō͘-hūn, chia nn̄g ūi tī kok-chè-hoat ê lí-lō͘ tang-tiong kap Tâi-oân sī pun-khui ê si̍t-thé.

Tâi-oân tē-lí ē-tàng tāi-khài hun tang-sai nn̄g pêng. Óa tang-pêng tōa-pō͘-hūn sī soaⁿ-tē, chiàm chha-put-to 3 hun chi 2 ê thó͘-tē. Gio̍k-san ê soaⁿ-chiam sī Tâi-oân siōng-koân-tiám, tùi hái-pêng-bīn sǹg khí ū 3,952 kong-chhiò koân. Nā Tâi-oân se-pō͘ khah chē pêⁿ-po͘, chiàm 90 pha-sén ê jîn-kháu.

Le̍k-sú

Tùi khó-kó͘ chèng-kù thang chai-iáⁿ chêng Kū-chio̍h-khì Sî-tāi, tāi-iok 15,000 tang chêng, Tâi-oân chit só͘-chāi to̍h ū lâng khiā-khí. Chiàu giân-gí-ha̍k ê hun-sek, mā ū thui-lūn kóng Chú-chêng 2000 nî chìn-chêng siōng-chá ê Lâm-tó-hē jîn-kûn í-keng tī leh Tâi-oân.

Chham-chiàu