Difference between revisions of "Ûi-thoân-chú"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
'''Ûi-thoân-chú''' ([[Ji̍t-gí|ji̍t.]] 遺伝子 ''idenshi''), ia̍h sī '''gín''' ([[Tek-gí|tek.]] ''gen''), sī [[ûi-thoân chêng-pò]] ê 單元. Ûi-thoân-chú 生 tī [[ní-sek-thé]] téng-bīn, tī tang-tiong 占 it-tēng ê chē-chí, lō͘-ēng sī ín-chhōa [[nn̄g-pe̍h-chit]] ê ha̍p-sêng.
'''Ûi-thoân-chú''' ([[Ji̍t-gí|ji̍t.]] 遺伝子 ''idenshi''), ia̍h sī '''gín''' ([[Tek-gí|tek.]] ''gen''), sī [[ûi-thoân chêng-pò]] ê 單元. Ûi-thoân-chú 生 tī [[ní-sek-thé]] téng-bīn, tī tang-tiong 占 it-tēng ê chē-chí, lō͘-ēng sī ín-chhōa [[nn̄g-pe̍h-chit]] ê ha̍p-sêng.
== Koan-liân ==
* [[DNA]]


== Chham-chiàu ==
== Chham-chiàu ==

Latest revision as of 2022 nî 1 goe̍h 22 ji̍t, 15:55

Ûi-thoân-chú (ji̍t. 遺伝子 idenshi), ia̍h sī gín (tek. gen), sī ûi-thoân chêng-pò ê 單元. Ûi-thoân-chú 生 tī ní-sek-thé téng-bīn, tī tang-tiong 占 it-tēng ê chē-chí, lō͘-ēng sī ín-chhōa nn̄g-pe̍h-chit ê ha̍p-sêng.

Koan-liân

Chham-chiàu