Chek-sò͘

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Chek-sò͘ (Ji̍t. 窒素; Tek. Stickstoff), 記號 N, sī goân-chú hō-bé 7 ê hòa-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-liōng 14.007.

Koan-liân