Difference between revisions of "Thài-iông-hē"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "'''Thài-iông-hē''' sī hâm ji̍t-thâu kiam só͘-ū se̍h i leh tńg ê mi̍h, tang-tiong ū he̍k-chheⁿ, ōe-chheⁿ, sió-he̍k-chheⁿ, tn̂g-bóe-...")
 
Line 1: Line 1:
 
'''Thài-iông-hē''' sī hâm [[ji̍t-thâu]] kiam só͘-ū se̍h i leh tńg ê mi̍h, tang-tiong ū [[he̍k-chheⁿ]], [[ōe-chheⁿ]], [[sió-he̍k-chheⁿ]], [[tn̂g-bóe-chheⁿ]], kap [[liû-chheⁿ-lūi]] (''meteoroids'') téng khoán.
 
'''Thài-iông-hē''' sī hâm [[ji̍t-thâu]] kiam só͘-ū se̍h i leh tńg ê mi̍h, tang-tiong ū [[he̍k-chheⁿ]], [[ōe-chheⁿ]], [[sió-he̍k-chheⁿ]], [[tn̂g-bóe-chheⁿ]], kap [[liû-chheⁿ-lūi]] (''meteoroids'') téng khoán.
 +
 +
== He̍k-chheⁿ ==
 +
Thài-iông-hē ê he̍k-chhen ū [[Chúi-chheⁿ]], [[Kim-chheⁿ]], [[Tē-kiû]], [[Hóe-chheⁿ]], [[Bo̍k-chheⁿ]], [[Thó͘-chheⁿ]], [[Thian-ông-chheⁿ]], [[Hái-ông-chheⁿ]].
 +
 +
Khah-chá [[Mê-ông-chheⁿ]] mā sǹg chāi-lāi, chóng-sī chiàu 2006 nî ê sin tēng-gī, sī pun tī [[ē-he̍k-chheⁿ]] ê hun-iá (''dwarf planet'').
 +
  
 
== Chham-chiàu ==
 
== Chham-chiàu ==

Revision as of 2019 nî 10 goe̍h 4 ji̍t, 17:43

Thài-iông-hē sī hâm ji̍t-thâu kiam só͘-ū se̍h i leh tńg ê mi̍h, tang-tiong ū he̍k-chheⁿ, ōe-chheⁿ, sió-he̍k-chheⁿ, tn̂g-bóe-chheⁿ, kap liû-chheⁿ-lūi (meteoroids) téng khoán.

He̍k-chheⁿ

Thài-iông-hē ê he̍k-chhen ū Chúi-chheⁿ, Kim-chheⁿ, Tē-kiû, Hóe-chheⁿ, Bo̍k-chheⁿ, Thó͘-chheⁿ, Thian-ông-chheⁿ, Hái-ông-chheⁿ.

Khah-chá Mê-ông-chheⁿ mā sǹg chāi-lāi, chóng-sī chiàu 2006 nî ê sin tēng-gī, sī pun tī ē-he̍k-chheⁿ ê hun-iá (dwarf planet).


Chham-chiàu