Hun-lūi-ha̍k

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Hun-lūi-ha̍k sī hun-lūi ê kho-ha̍k, chit jī phó͘-thong sī kóng tùi sè-kan oa̍h-mi̍h, hâm í-keng bia̍t--khì ê chāi-lāi, in ê seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi.

Sūi-tián chū-jiân-ka Carolus Linnaeus hoat-tián ê hō-miâ hoat sī kin-á-ji̍t seng-bu̍t hun-lūi ê ki-chhó͘.

Kai-kip

Hun-lūi kai-kip ê lē
Kai-kip
Tâi Eng Tâi La
Kéng Domain Chiaⁿ-hu̍t-lūi Eukaryota
Kài Kingdom Tōng-bu̍t-lūi Animalia
Mn̂g Phylum Liông-só-lūi Chordata
Kong Class Chhī-leng-lūi Mammalia
Bo̍k Order Chia̍h-bah-lūi Carnivora
Kho Family Niau-kho Felidae
Sio̍k Genus Niau-sio̍k Felis
Chéng Species Niau Felis catus

Chham-chiàu