Kang (bu̍t-lí)

From Tâi-oân-pit

Kang (Eng: work), chiàu bu̍t-lí ê ha̍k-būn, sī chi̍t hāng mi̍h-kiāⁿ siū gōa la̍t sóa tāng chi̍t tōaⁿ lō͘ ê kòe-têng tiong, la̍t-thâu choán-sàng ê liōng.

Chham-chiàu