Category:Hòa-ha̍k

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Ē-pō͘-lūi

Pún pō͘-lūi ū ē-té 2-ê ē-pō͘-lūi, lóng-chóng ū 2-ê.

Sio̍k pō͘-lūi "Hòa-ha̍k" ê phè-jih

Ē-kha ê 9 phè-jih sī pun tī pún pō͘-lūi, lóng-chóng ū 9 tiuⁿ.