Category:Tâi-oân

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 1 goe̍h 10 ji̍t, 05:34 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ē-pō͘-lūi

Pún pō͘-lūi ū ē-té 4-ê ē-pō͘-lūi, lóng-chóng ū 4-ê.

Sio̍k pō͘-lūi "Tâi-oân" ê phè-jih

Ē-kha ê 5 phè-jih sī pun tī pún pō͘-lūi, lóng-chóng ū 5 tiuⁿ.