Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Line 42: Line 42:
 
</div>
 
</div>
 
<!--        SECTIONS AT BOTTOM OF PAGE        -->
 
<!--        SECTIONS AT BOTTOM OF PAGE        -->
<div>
 
<h2>Pa̍t-ê Tâi-gí wiki</h2>
 
<div>{{Pa̍t-ê Tâi-gí wiki}}</div>
 
</div>
 
 
__NOTOC____NOEDITSECTION__
 
__NOTOC____NOEDITSECTION__
 
</div>
 
</div>

Revision as of 2020 nî 7 goe̍h 8 ji̍t, 21:55

Chit-má lóng-chóng ū 27 pit kì-sū

Ū-gia̍h ê kì-sū

Sun SDO-HMI visible light 2011-06-07.jpg

Ji̍t-thâu, mā hō thài-iông, sī chi̍t lia̍p tōa-hêng hoat-kng ê thian-thé. Chiàu kho-ha̍k ê hun-lūi, sio̍k chú hē-lia̍t (main sequence) chheⁿ.

thài-iông-hē tang-tiong kî-tha thian-thé se̍h chit hō ji̍t-thâu leh tńg. Tē-kiû téng ê sè-miā óa-kīn choân-pō͘ lóng su-iàu ji̍t-thâu só͘ hoat--chhut-lâi ê kng kap jia̍t.


Khòaⁿ niù-suh

Demo-2 Launch.jpg