Tn̂g phè-jih

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Khòaⁿ (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (hist) ‎Tâi-oân ‎[8,385 bytes]
 2. (hist) ‎Ji̍t-thâu ‎[3,081 bytes]
 3. (hist) ‎Ìn-tō͘ ‎[2,745 bytes]
 4. (hist) ‎Goe̍h-niû ‎[2,631 bytes]
 5. (hist) ‎Thài-iông-hē ‎[1,875 bytes]
 6. (hist) ‎Tē-kiû ‎[1,723 bytes]
 7. (hist) ‎Sng-sò͘ ‎[1,717 bytes]
 8. (hist) ‎Eng-gí ‎[1,526 bytes]
 9. (hist) ‎Thâu-ia̍h ‎[1,511 bytes]
 10. (hist) ‎Ji̍t-pún ‎[1,443 bytes]
 11. (hist) ‎Ìn-tō͘-nî-se-a ‎[1,236 bytes]
 12. (hist) ‎Nĭn-jín ‎[1,134 bytes]
 13. (hist) ‎Hui-li̍p-pin ‎[926 bytes]
 14. (hist) ‎Pek-kho-choân-su ‎[916 bytes]
 15. (hist) ‎Ò-tāi-lī-a ‎[839 bytes]
 16. (hist) ‎2019–20 corona pēⁿ-to̍k liû-hêng ‎[764 bytes]
 17. (hist) ‎Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò ‎[728 bytes]
 18. (hist) ‎Thài-pêng-iûⁿ ‎[721 bytes]
 19. (hist) ‎Au-lô-pa ‎[717 bytes]
 20. (hist) ‎Liân-ha̍p Ông-kok ‎[699 bytes]
 21. (hist) ‎Hîm ‎[683 bytes]
 22. (hist) ‎O-sè-a-ni-a ‎[625 bytes]
 23. (hist) ‎Pa-ki-su-tán ‎[592 bytes]
 24. (hist) ‎Kim-chheⁿ ‎[584 bytes]
 25. (hist) ‎Í-sek-lia̍t ‎[580 bytes]
 26. (hist) ‎Bí-kok ‎[574 bytes]
 27. (hist) ‎Chúi-sò͘ ‎[566 bytes]
 28. (hist) ‎Mô͘-hui ‎[550 bytes]
 29. (hist) ‎Sì-cha̍p-nî ê Bûn-jī Su-khó ‎[490 bytes]
 30. (hist) ‎He̍k-chheⁿ ‎[483 bytes]
 31. (hist) ‎Ji̍t-sò͘ ‎[477 bytes]
 32. (hist) ‎SARS-CoV-2 ‎[476 bytes]
 33. (hist) ‎Iân-pit ‎[417 bytes]
 34. (hist) ‎Chàu-kha ‎[393 bytes]
 35. (hist) ‎Iū-á ‎[384 bytes]
 36. (hist) ‎Chú-chiân ‎[383 bytes]
 37. (hist) ‎Chāi-lâi-jī ‎[363 bytes]
 38. (hist) ‎A-bí-lī-ka ‎[358 bytes]
 39. (hist) ‎Un-tō͘ ‎[335 bytes]
 40. (hist) ‎Khí-kho ‎[333 bytes]
 41. (hist) ‎Ko-hiông-chhī ‎[329 bytes]
 42. (hist) ‎Tân Bêng-jîn ‎[327 bytes]
 43. (hist) ‎Ka-ná-tah ‎[327 bytes]
 44. (hist) ‎Jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘ ‎[318 bytes]
 45. (hist) ‎A-sè-a ‎[317 bytes]
 46. (hist) ‎Hóe-chheⁿ ‎[317 bytes]
 47. (hist) ‎Thòaⁿ-sò͘ ‎[314 bytes]
 48. (hist) ‎Chiúⁿ Ûi-bûn ‎[314 bytes]
 49. (hist) ‎Tang-kiaⁿ ‎[312 bytes]
 50. (hist) ‎Tiān-náu ‎[309 bytes]

Khòaⁿ (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)