Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
 
<div id="mp-topbanner" style="clear:both; position:relative; box-sizing:border-box; width:100%; margin:1.2em 0 6px; min-width:47em; border:1px solid #abd671; color:#000; white-space:nowrap;">
 
<div id="mp-topbanner" style="clear:both; position:relative; box-sizing:border-box; width:100%; margin:1.2em 0 6px; min-width:47em; border:1px solid #abd671; color:#000; white-space:nowrap;">
 
<!--        "WELCOME TO WIKIPEDIA" AND ARTICLE COUNT        -->
 
<!--        "WELCOME TO WIKIPEDIA" AND ARTICLE COUNT        -->
<div style="margin:0.4em; width:22em; text-align:center;">
+
<div style="margin:0.4em; width:22em; text-align: center">
<div style="font-size:162%; padding:.1em;">Hoan-gêng lâi kàu [[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]],</div>
+
<div style="font-size:162%; padding:.1em;">Hoan-gêng lâi kàu [[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]],</div>
 
<div style="font-size:95%; padding:.1em;">chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]].</div>
 
<div style="font-size:95%; padding:.1em;">chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]].</div>
  

Revision as of 2019 nî 8 goe̍h 23 ji̍t, 16:25

Hoan-gêng lâi kàu Tâi-oân-pit,
chiòng-jîn lâi siá ê Tâi-gí pek-kho-choân-su.
Chit-má lóng-chóng ū 26 pit kì-sū

Pa̍t-ê Tâi-gí wiki