Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Line 18: Line 18:
 
| style="border:1px solid transparent;" |
 
| style="border:1px solid transparent;" |
 
<!--        IN THE NEWS and ON THIS DAY        -->
 
<!--        IN THE NEWS and ON THIS DAY        -->
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #abd671; padding:0; vertical-align:top;"|
+
| id="mp-right" class="MainPageBG nomobile" style="width:45%; border:1px solid #abd671; padding:0; vertical-align:top;"|
 
<h2 id="mp-itn-h2" style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671;  padding:0.2em 0;">Khòaⁿ niù-suh</h2>
 
<h2 id="mp-itn-h2" style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671;  padding:0.2em 0;">Khòaⁿ niù-suh</h2>
<div class="nomobile" id="mp-itn" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Khòaⁿ niù-suh}}</div>
+
<div id="mp-itn" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Khòaⁿ niù-suh}}</div>
 
|}
 
|}
 
<!--        SECTIONS AT BOTTOM OF PAGE        -->
 
<!--        SECTIONS AT BOTTOM OF PAGE        -->

Revision as of 2019 nî 9 goe̍h 8 ji̍t, 20:51

Hoan-gêng lâi kàu Tâi-oân-pit,
chiòng-jîn lâi siá ê Tâi-gí pek-kho-choân-su.
Chit-má lóng-chóng ū 150 pit kì-sū

Pa̍t-ê Tâi-gí wiki