Phè-jih lí-le̍k

Jump to navigation Jump to search

2023 nî 2 goe̍h 13 ji̍t

2023 nî 2 goe̍h 8 ji̍t

2023 nî 1 goe̍h 28 ji̍t

2023 nî 1 goe̍h 9 ji̍t

2022 nî 8 goe̍h 3 ji̍t

2022 nî 4 goe̍h 27 ji̍t

2022 nî 4 goe̍h 2 ji̍t

2022 nî 3 goe̍h 25 ji̍t

2022 nî 3 goe̍h 23 ji̍t

2022 nî 1 goe̍h 17 ji̍t

2021 nî 12 goe̍h 9 ji̍t

2021 nî 11 goe̍h 30 ji̍t

2021 nî 1 goe̍h 29 ji̍t

2021 nî 1 goe̍h 24 ji̍t

2021 nî 1 goe̍h 20 ji̍t

2021 nî 1 goe̍h 8 ji̍t

2021 nî 1 goe̍h 7 ji̍t

2020 nî 9 goe̍h 30 ji̍t

2020 nî 8 goe̍h 19 ji̍t

2020 nî 7 goe̍h 8 ji̍t

2020 nî 4 goe̍h 24 ji̍t

2020 nî 4 goe̍h 6 ji̍t

2019 nî 10 goe̍h 30 ji̍t

2019 nî 9 goe̍h 13 ji̍t

2019 nî 9 goe̍h 12 ji̍t

2019 nî 9 goe̍h 11 ji̍t

2019 nî 9 goe̍h 8 ji̍t

2019 nî 8 goe̍h 23 ji̍t

2019 nî 8 goe̍h 19 ji̍t

2019 nî 8 goe̍h 9 ji̍t

2019 nî 8 goe̍h 7 ji̍t

khah-kū-ê 50