Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 18 results in range #1 to #18.

Khòaⁿ (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Chúi-sò͘‏‎ (2019 nî 9 goe̍h 8 ji̍t, 12:54)
 2. Tâi-gí‏‎ (2019 nî 9 goe̍h 11 ji̍t, 07:36)
 3. He̍k-chheⁿ‏‎ (2019 nî 10 goe̍h 27 ji̍t, 01:15)
 4. Su-lī-a‏‎ (2019 nî 10 goe̍h 28 ji̍t, 11:46)
 5. A-chiu‏‎ (2019 nî 10 goe̍h 29 ji̍t, 07:15)
 6. Tâi-bûn Expo‏‎ (2019 nî 11 goe̍h 28 ji̍t, 17:48)
 7. Hui-li̍p-pin‏‎ (2020 nî 2 goe̍h 2 ji̍t, 08:10)
 8. Thài-iông-hē‏‎ (2020 nî 2 goe̍h 16 ji̍t, 07:07)
 9. SARS-CoV-2‏‎ (2020 nî 2 goe̍h 17 ji̍t, 09:04)
 10. 2019–20 corona pēⁿ-to̍k liû-hêng‏‎ (2020 nî 3 goe̍h 4 ji̍t, 16:44)
 11. Chāi-lâi-jī‏‎ (2020 nî 3 goe̍h 6 ji̍t, 05:26)
 12. Liân-ha̍p Ông-kok‏‎ (2020 nî 3 goe̍h 22 ji̍t, 10:07)
 13. Pek-kho-choân-su‏‎ (2020 nî 3 goe̍h 25 ji̍t, 19:28)
 14. Ji̍t-thâu‏‎ (2020 nî 3 goe̍h 26 ji̍t, 17:20)
 15. Tē-kiû‏‎ (2020 nî 3 goe̍h 26 ji̍t, 17:22)
 16. Hóe-chheⁿ‏‎ (2020 nî 3 goe̍h 27 ji̍t, 20:07)
 17. Tâi-oân‏‎ (2020 nî 4 goe̍h 6 ji̍t, 01:48)
 18. Thâu-ia̍h‏‎ (2020 nî 4 goe̍h 6 ji̍t, 01:57)

Khòaⁿ (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)